Vier met ons, ons 60 jarig jubileum!

Helaas hebben wij onlangs vernomen dat het voor Oneto dit jaar niet mogelijk is haar tentoonstelling te organiseren.Na het ingestelde tentoonstellingsverbod voor pluimvee en de diverse daarop volgende meldingen van getroffen pluimveehouders, is nu ook een bezoekverbod ingesteld. Daarnaast maakten de aangescherpte maatregelen ivm COVID 19 het voor hen onmogelijk een mooie landelijke tentoonstelling te organiseren.
Ondanks de afgekondigde maatregelen op 2 november j.l. en wij onwetend zijn over wat er nog komen gaat, wil het bestuur van de Gelderlandshow zich nog niet uit het veld laten slaan.Wij realiseren ons dat het wellicht moeilijk is en zal worden om een tentoonstelling te organiseren zoals wij gewend waren dit te doen.
Toch zijn wij voornemens ons 60 jarig jubileum te vieren, al zal dit mogelijk zonder hoenders, dwerghoenders en sier-en watervogels zijn.
Wij willen u dan ook vragen, steun ons hierin en laten we met z’n allen een prachtig feest van maken. Niet alleen uw dieren, maar ook uw hulp is van harte welkom.
Wij verwelkomen u allen graag!
Mogen wij u begroeten tijdens de Gelderlandshow op 16-18 december a.s.!?