Vervoersverboden gevolgen voor de sierduivenliefhebbers

Vervoersverboden en shows

In antwoord op verschillende vragen van liefhebbers die hun dieren willen inzenden op tentoonstellingen geeft het NBS-bestuur hierbij nogmaals de regels hieronder aan.

  • Als u in een gebied woont waar een vervoersverbod geldt (te zien aan de blauwe borden langs de toegangswegen met vervoersverbod erop vermeld) dan mag u niet met uw dieren naar een show waarvoor u hebt ingeschreven. U mag immers met uw dieren het gebied niet uit.
  • Als u dat toch doet, kunnen uw dieren door de tentoonstellingsorganisatie de toegang geweigerd worden. U zou dan ook niet meer met uw dieren terug naar huis mogen vanwege het daar geldende vervoersverbod.
  • Een vervoersverbod wordt ingesteld voor een afstand van 10 km. rond de locatie van een uitbraak en aangeduid met blauwe borden op de toegangswegen. Het vervoersverbod duurt 30 dagen, daarna kunt u weer met uw dieren reizen.
  • U mag wel met uw duiven over de snelweg door een gebied rijden waar een vervoersverbod geldt bijvoorbeeld naar een show in een gebied zonder vervoersverbod.
  • Ook tentoonstellingen die liggen in een gebied waarvoor een vervoersverbod geldt op de dagen waarop de show gehouden zou worden, kunnen niet doorgaan.
  • Houd de actuele kaart van de vogelgriep uitbraken bij, deze is te vinden op: https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html

Het bestuur van de NBS

25 oktober 2022

sierduif.nl