Aanvulling vraagprogramma 18/10/22

18/10/22 AANVULLING VRAAGPROGRAMMA

GROTE PRIJZEN 2021 VOOR ALLE DIERGROEPEN AANGEBODEN DOOR K.N.V. ORNITHOPHILIA:

E.P. 9.    Mooiste siervogel (oorspronkelijke duif)   € 100,=

Voor de hoofdereprijzen 1 t/m 16 geldt:

meer dan 250 dieren per diergroep: € 100,= (+ oorkonde)

meer dan 150 dieren per diergroep: € 60,= (+ oorkonde)

meer dan 100 dieren per diergroep: € 40,= (+ oorkonde)

minder dan 50 dieren per diergroep: € 25,= (+ oorkonde)

KEURMEESTERSPRIJZEN KONIJNEN, CAVIA’S, OORSPRONKELIJKE DUIVEN en SIERDUIVEN:

Per keurmeester toe te kennen aan de beste dieren van zijn/haar keuring van 70 dieren.

Bij minder of meer dieren wordt dit schema naar evenredigheid aangepast.

Indien een keurmeester meerdere diergroepen keurt worden de prijzen naar evenredigheid aangepast en  verdeeld over deze groepen.

1 xA prijs€ 10,=(in catalogus vermeld als EP 42)
1 xB prijs€ 7,50(in catalogus vermeld als EP 43)
2 xC prijs€ 5,=(in catalogus vermeld als EP 44)
9 xD prijs€ 3,=(in catalogus vermeld als EP 45)**

** alléén voor de KLN diergroepen, beschikbaar gesteld door K.L.N. afdeling Gelderland

JEUGDLEDEN EREPRIJZEN KONIJNEN, CAVIA’S, KLEINE KNAGERS, OORSPRONKELIJKE DUIVEN en SIERDUIVEN:

E.P. 46  Beste dier van een jeugdlid per diergroep: een ereprijs,

mits in concurrentie en met minimum predicaat ZG

COLLECTIEPRIJZEN:

Voor het hoogst aantal punten behaald door het aankruisen van 5 dieren in een ras en

alleen in concurrentie met tenminste 5 inzenders per diergroep..

Bij een gelijk aantal punten volgt een loting.

E.P. 51  Collectie diergroep siergevogelte (oorspronkelijke duiven): € 25,=

Indien men aan deze collectieprijzen deel wil nemen, dient men dit aan te strepen in de daarvoor bestemde kolom op het inschrijfformulier, of de collectie aanmelden op het secretariaat tijdens het inkooien, voor 21.30 uur.