Tentoonstellingsbestuur

TENTOONSTELLINGSBESTUUR “DE GELDERLANDSHOW”

J.J.M. Janssen                                   Voorzitter
R. Schothorst                                     2e  voorzitter, leiding opbouw
Mw. A. Schothorst                            Algemeen secretaris
K.H.T. Bouwman                              Penningmeester
Mw. A van Rens                                Tentoonstellingssecretaris en administratie
W. Kersten                                         Notulist en Tombola
M. Kersten                                         Bestuurslid
J. Hartman                                        Bestuurslid
R. Peters                                             Bestuurslid