Tentoonstellingsbestuur

TENTOONSTELLINGSBESTUUR “DE GELDERLANDSHOW”

R. Schothorst                                   Voorzitter
J.J.M. Janssen                                   2e  voorzitter
Mw. A. Schothorst                           Algemeen secretaris
Kenneth Bouwman                          Penningmeester
Mw. A van Rens                               Tentoonstellingssecretaris en administratie
W. Kersten                                       Notulist en Tombola
J. Hartman                                       Bestuurslid
R. Peters                                           Bestuurslid