Bestuur

VERENIGINGSSBESTUUR “DE GELDERLANDSHOW”

J. Hartman namens Keizer Karel
P.G.A.L. Evers namens Betuswe Kleindier Vereniging
A. van Rens namens Malden en Omstreken
W. Kersten namens Oude Rijn Lobith
H. Reijers namens Vooruitgang Beuningen

TENTOONSTELLINGSBESTUUR “DE GELDERLANDSHOW”

R. Schothorst                                  Voorzitter
J.J.M. Janssen                                2e  voorzitter
Mw. A. Schothorst                          Algemeen secretaris
K.H.T. Bouwman                             Penningmeester
Mw. A. van Rens                             Tentoonstellingssecretaris en administratie
W. Kersten                                       Notulist en Tombola
J. Hartman                                       Bestuurslid
R. Peters                                          Bestuurslid